Početna | Organizacija | Nastava | R&D | Osoblje | Konferencije | Linkovi | Novosti | Kontakti

Istraživanje i razvoj

Značajke istraživanja i razvoja su:

Dinamika procesa i regulacija
 • sustavi vođenja i regulacije procesa u termoenergetskim postrojenjima - analiza izvedbe i ocjena kvalitete djelovanja postojećih i prijedlozi novih tehničkih rješenja
 • dinamičke značajke termoenergetskog bloka - mogućnost sudjelovanja u regulaciji frekvencije i djelatne snage elektroenergetskog sustava
 • primjena naprednih koncepata regulacije
 • simulacija dinamike termohidrauličkih procesa u termoenergetskim postrojenjima
 • ekspertni sustavi za procjenu naprezanja u termoenergetskim postrojenjima
Energetska politika i planiranje
Menadžment u energetici i ekonomika energetike
 • analiza troškova
 • energetska efikasnost
 • optimizacije elektrana, ACOM alat
 • optimizacija kogeneracije, µCogen alat
Računalna dinamika fluida
 • implementacija modela izgaranja i zračenja u kod SWIFT/FIRE http://powerlab.fsb.hr/avl/
 • modeliranje lijevanja, strujanja u turbinama, mezoskala vjetrova, FLUENT
 • OpenFOAM suradnja
 • matematički 3d model procesa u ložištima, ZONAL kod razvijen na katedri
 • CFD numeričke metode izračunavanja otpora valova kod plovila, u turbulentom režimu http://powerlab.fsb.hr/combustionCFD/
Mehanika fluida
 • eksperimentalne metode
 • modeliranje stacionanog i nestacionarnog strujanja fluida u cjevovodima
 • hidrodinamika broda
 • brodski otpor na valove, eksperimentalne i numeričke metode
Procesi izgaranja
 • model NOx emisija u AVL-ovom kodu 'FIRE'
 • modeliranje Eulerian spreja
 • modeliranje samozapaljenja
Ekologija
 • tehnologija vode
 • tehnologija obrade otpadnih voda
 • tehnologiju obrade otpada
 • kontrola kvalitete zraka
 • promjena klime i energetska politika
Oblikovanje energetske opreme
 • turbostrojevi
 • indukcijske peći i kotlovi na otpadnu toplinu
 • gorionici
 • ejektori
 • komore izgaranja
Konstruiranje i optimizacija elektrana
 • termoelektrane
 • hidroelektrane
 • kogeneracijska postrojenja
 • vjetroelektrane
 • geotermalne elektrane
 • solarne PV elektrane
 • elektrane na vodik
 • elektrane na biomasu i kogeneracija
 • kontrola rada elektrane

Istraživački projetkti:

Projekti financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, od 2006.
Projekti financirani od strane Hrvatske zaklade za znanost:
Projekti financirani od strane Danskog Vijeća za strateško istraživanje:
Projekti financirani od strane Europske banke za istraživanje i razvoj:
Projekti financirani od strane Europske komisije:
FP7
IEE

Savjetovanje

 • INA d.d.
 • Tvornica šećera Osijek d.o.o.
 • Energy agency of the Republic of Macedonia
 • HEP
 • AVL-AST
 • MINGORP
 • MZOPUG
 • FZOEU

Istraživački projekti, arhiva:

Projekti financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 1991-1996
Projekti financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 1996-2002
Projekti financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 2002-2006
2006.